Atentie Cookie-urile sunt folosite pe acest site pentru a oferi cea mai buna experienta pentruutilizator. Daca veti continua, vom presupune ca sunteti de acord sa primiti cookie-uri de pe acest site. OK

Termeni si conditii

1. ELEMENTE DEFINITORII Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către SC Dumas Servimpex SRL prin intermediul magazinului virtual dumas.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al Vânzătorului. Astfel, următorii termeni vor însemna: Cumpărător - persoană fizică/juridică, persoană fizică autorizată, asociație/fundație ce emite o Comandă. Vânzător - Societatea Comercială Dumas Servimpex S.R.L., având sediul social în Cluj Napoca, Str. Luncii nr 19 . Bunuri - orice produs ,inclusiv documentele și serviciile menționate în Comanda care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului. Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plata acestora. Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător. Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus. Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în Comandă. 2. DOCUMENTE CONTRACTUALE Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței: a. Comanda (împreuna cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul) c. Termeni și condiții Oricare ofertă promoțională, incluzând și cele incorporate în broșuri sau liste de preț publicate de către Vânzător, îl vor obliga pe acesta doar în momentul în care comanda Cumpărătorului a fost confirmată în scris. Ilustrațiile, desenele, măsurătorile și culorile care fac parte dintr-o oferta a contractorului nu îl obligă la executare, decât dacă corectitudinea lor a fost garantată în scris de către acesta. Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract. Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului furnizarea unor informații adecvate, iar până în momentul furnizării lor acesta poate suspenda executarea comenzii. Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia. 3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI a. Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului; b. Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat; Astfel că, toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact".Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului sau a produselor, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală ale Dumas Servimpex SRL sau ale unor terțe părți și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailinguri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonați o altă persoană sau entitate. Vor fi excluse din site sau ignorate, toate mențiunile de mai sus. Pentru motive justificate Dumas Servimpex SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumparatorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumparatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Dumas Servimpex SRL. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumparatorul se poate adresa către Dumas Servimpex SRL, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate. 4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI INDUSTRIALĂ (DPI) Cumparatorul întelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau nu va face publice (pe internet sau media), niciuna dintre informările primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea Dumas Servimpex SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului. Conținutul site-ului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Dumas Servimpex SRL , acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Dacă nu se convine altfel, Vânzătorul rămâne proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală create de către acesta pe decursul desfășurării raporturilor comerciale, Cumpărătorul acordând în întregime dreptul de a utiliza acele modele si desene, create de către Vânzător, în celelalte operațiuni ale sale. 5. CONFIDENȚIABILITATE - PUBLICITATE Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris la Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențiabilitate din partea celui care le primește. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. Mesajele Dumas Servimpex SRL sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor. Datele cu caracter persoanal a clienților nu pot fi folosite și nici furnizate altor părți. Vânzătorul este înregistrat în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul............. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul site-ului dumas.ro al Dumas Servimpex SRL nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens. Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, Vânzătorul nu va dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la Cumpărător. Pe baza consimțământului expres și neechivoc și numai în limitele legislației în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră prin oferirea de noi produse este posibil să oferim astfel de informații catre terți (ex: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre). 6. TERMENE PENALITĂȚI În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Amânările pot fi permise doar dacă ele sunt considerate ca fiind necesare, utile sau recomandate datorită unor situații imprevizibile apărute și care nu afectează fundamental funcționalitatea sau finalizarea comenzii. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare. Comanda poate fi anulata fără preaviz și fără despăgubire în următoarele condiții: - datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte; - Clientul/Cumpărătorul nu poate fi contactat pentru confirmarea Comenzii în termenul de onorare a acesteia. - suspiciune de fraudă; - comenzi anterioare eronate; - tranzacție nereușită; - refuzul băncii de a accepta achiziția sau cardul furnizat de cumpărător. 7. FACTURARE – PLĂȚI Prețurile pentru produsele prezentate în magazinul virtual sunt exprimate în lei și includ TVA. Prin aderarea României la UE gestionarea deșeurilor echipamentelor electrice și electronice a fost reglementată prin HG 448 din 2005. Această normă implementează Directiva Europeană EC 96 din 2002. Conform noilor reglementari, anumitor articole li se aplică timbru verde. Timbru verde este plătit de consumatori pentru colectarea și reciclarea deșeurilor echipamentelor electrice și electronice (DEEE) și acoperă costurile sistemului de colectare și reciclare. Timbru verde este purtător de TVA și este inclus în prețul produsului. Taxa de timbru verde este asumată de toți producătorii și comercianții de echipamente electrice și electronice, iar sumele colectate de la cumpărători sunt administrate de Asociația RoRec (Asociația Română pentru Reciclare), care se ocupă de colectarea, dezmembrarea și reciclarea acestor deșeuri. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate in Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare. Cumpărătorul poate realiza plata pentru produsele comandate prin card sau prin ramburs, fiecare posibilitate fiind specificată înaintea lansării comenzii în secțiunea de finalizare comandă. Prețul total, care include transportul, este afișat în secțiunea de finalizare a comenzii. 8. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI a. Livrare Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător. Prețul de livrare a produselor difera în raport cu modalitatea de plata, în funcție de alegerea plății prin intermediul cardului sau prin ramburs. b. Transport - Ambalare În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor pe teritoriul Romaniei. c. Returnare comenzi Returnarea produselor se poate face în termen de 14 zile de la primirea comenzii conform OUG nr.34/2014. Produsele trebuie să fie în cutia originală, să nu fie deteriorate și să nu aibă urme de folosință, respectiv să nu fie eliminată eticheta dacă produsul o are. În cazul returnării comenzii, Clientul/Cumpărătorul suportă costul livrării produsului. Clientul/Cumpărătorul se obligă ca în momentul returnării să trimita un e-mail pe adresa retur@dumas.ro care să conțină: • data expedierii coletului; • numărul comenzii; • suma de returnat; • datele contului bancar unde să fie returnați banii. 9. ACCEPTARE Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele. 10. GARANȚII Toate produsele comercializate(cu excepția celor resigilate) de către site-ul dumas.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi(cu excepția celor resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. În cazul produselor vândute și livrate deDumas Servimpex SRL, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service naționala. Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la primirea produsului pe adresa import@dumas.ro Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare. În cazul produselor resigilate, certificatul de garanție este emis de către Dumas Servimpex SRL, iar garanția nu acoperă aceeași perioadă ca la un produs nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată pentru fiecare produs resigilat în parte. 11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier ). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora. 12. POLITICA DE UTILIZARE COOKIE-URI Pentru a asigura buna funcționare, site-ul dumas.ro plasează fișiere cu date, denumite cookie-uri. Majoritatea site-urilor mari fac acest lucru. Ce se înțelege prin cookie-uri? Cookie-ul este un fișier text de dimensiuni reduse pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul utilizat în cazul unei vizite. Datorită cookie-urilor, site-ul reține o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele, astfel încât să nu mai fie necesară introducerea lor de câte ori utilizatorul revine pe site sau navighează de pe o pagină pe alta. Cookie-ul este instalat ca urmare a solicitării trimise de server unui browser și este complet pasiv, în sensul că nu conține programe software și nu poate accesa informațiile utilizatorului. Cum se folosesc cookie-urile? Site-dumas.ro folosește două tipuri de cookie-uri: - per sesiune, fișiere temporare care rămân pe calculatorul sau dispozitivul utilizat până la încheierea sesiunii sau închiderea aplicației; - fixe, fișiere care rămân pe calculatorul sau dispozitivul utilizat până la ștergerea lor manuală. Site-ul dumas.ro folosește cookie-uri necesare funcționării pentru: - a identifica utilizatorul (cookie-uri de înregistrare); - a determina dacă utilizatorul este logat sau nu; - a reține produsele selectate de către utilizator în coșul de cumpărături; - a reține datele utilizatorului, adresa acestuia, precum și datele de facturare. Site-ul .dumas.ro folosește cookie-uri funcționale pentru a: - oferi ajutor țn timp real; - urmări cu ajutorul Google Analytics paginile accesate. Site-ul dumas.ro folosește cookie-uri pentru țintirea audienței cu scopul de a: - permite accesul pe rețele sociale (Facebook, Twitter); - geotargeting. Informația stocată prin cookie-uri este accesibilă doar pentru site și proprietarul acestuia, datele fiind criptate. Cookie-urile vor fi folosite exclusiv în scopul declarat. Cum pot fi controlate cookie-urile? Cookie-urile pot fi controlate și / sau sterse – pentru detalii poate fi consultată pagina web aboutcookies.org. Toate cookie-urile din calculator sau dispozitivul utilizat pot fi șterse și majoritatea browser-elor pot fi setate pentru a bloca păstrarea acestora. În cazul în care utilizatorul face acest lucru, este posibil să fie nevoie ca unele preferințe să fie setate manual, de fiecare dată când se vizitează site-ul De asemenea, este posibil ca unele servicii sau opțiuni să nu funcționeze. 13. RĂSPUNDERE Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. 14. FORȚA MAJORĂ Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat. 15. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între vânzător și cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.